ЗДРАВЕ ЧРЕЗ КИСЛОРОД

Барокамера

Кислородната терапия в камера под налягане не е нещо много ново, но вече е много по-достъпно финансово и все по-близо до вас. Постоянно са налични и нови изследвания доказващи изключителните ползи от барокамерите, а израелски учени дори са успяли да обърнат процеса на биологичното стареене.